Doris-salon
Doris-salon

Preisliste - Kunstnagel

Set Neu40.-
Set Neu French46.-
Set Neu Babyboomer48.-
Set Neu + Gel lack52.-
Nachfüllung33.-
Nachf. French38.-
Nachf. Babyb.40.-
Nachf. + Gel lack43.-
Extra lang / set+ 2.-

Frauenkirchen, Franziskanerstrasse 20.

Tel.: 0043 680 308 47 43